Χορηγοί / Οικονομικοί πόροι

Κύριοι χορηγοί της ομάδας είναι τα Φυτώρια Ν&Μ Χρίστου Λτδ, η Φρουταρία Παπάμιχαηλ, η εταιρεία Geomast και το Κοινοτικό Συμβούλιο Μανδριών.

Κατά καιρούς το σωματείο διοργανώνει τόμπολα στο χωριό ενώ 2 φορές τουλάχιστον εκδίδει Λαχείο με πλούσια δώρα.

Επίσης το σωματείο ενισχύεται οικονομικά από τα μέλη του.