Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μανδριών, στεγάζεται σε τουρκοκυπριακό κτίριο.
Το Νηπιαγωγείο σήμερα απαρριθμεί συνολικά 25 μαθητές εκ των οποίων και αλλοδαπούς που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο χωριό. Δικαίωμα εγγραφής στο Νηπιαγωγείο έχουν όλα τα παιδιά που κλείνουν 3 χρόνων μέχρι τις 31 Αυγούστου της κάθε σχολικής χρονιάς. Οι πρώτοι μαθητές που φοίτησαν στο σχολείο ήταν Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες το 1978.

Το ωράριο του Νηπιαγωγείου είναι από τις 7:45π.μ. μέχρι τις 1:05μ.μ.