Ανακύκλωση

Στην κοινότητα Μανδριών υπάρχουν δύο σημεία με κάδους ανακύκλωσης. Το πρώτο βρίσκεται στην οδό Τρικώμου και το δεύτερο στην πλατεία Νίκης.
Το PMD συλλέγεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο, το Χαρτί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, και το Γυαλί όποτε το απαιτεί η πληρότητα του κάδου.

Περισσότερες πληροφορίες: Green Dot Cyprus