Περισυλλογή Σκυβάλων

Η περισυλλογή σκυβάλων γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή.