Εορταστικό ωράριο ΠΑΣΧΑ 2015

Τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου θα είναι κλειστά από την Παρασκευή 10-4-2015 μέχρι και την Τρίτη 14/04/2015.