ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΑΝΔΡΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 25/04/2017
ΩΡΑ 6:00-8:30 Μ.Μ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ

—-

BLOOD DONATION AT
MANDRIA CULTURAL CENTRE TUESDAY 25/04/2017 6:00-8:30 P.M