14ο Ετήσιο Φεστιβάλ Φιστικιού

Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη στο 14ο Φεστιβάλ Φιστικιού, στα Μανδριά Πάφου
18/09/2009

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό στο 14ο Φεστιβάλ Φιστικιού που διοργανώνει η κοινότητα Μανδριών, η οποία με τον τρόπο αυτό προβάλλει αυτή τη μοναδική καλλιέργεια. Ένα Φεστιβάλ που η κοινότητα Μανδριών έχει καθιερώσει σε θεσμό, μια πραγματική γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 14 πλέον χρόνια στο τέλος της περιόδου της συγκομιδής των φιστικιών. Μια γιορτή που, εκτός των άλλων, δίνει την ευκαιρία στους πρόσφυγες κατοίκους της, στην πλειοψηφία τους γεωργοκτηνοτρόφους, να συναντηθούν και να διασκεδάσουν με γνωστούς και φίλους από όλα τα μέρη της Κύπρου.

Έτσι, με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ τους κατοίκους των Μανδριών που μακριά από τα σπίτια τους εργάζονται σκληρά για ένα καλύτερο μέλλον, περιμένοντας την ημέρα της επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες.

Γνωρίζω ότι οι συνθήκες εργασίας σας είναι πολύ δύσκολες. Από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η καθημερινότητα μας άλλαξε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον τρόπο ζωής μας και στις πολιτικές στήριξης του αγροτικού κόσμου που για χρόνια η πολιτεία εφάρμοζε στην προσπάθεια της να κρατήσει τον αγροτικό κόσμο στην ύπαιθρο. Εξαιτίας των ριζικών αυτών αλλαγών που επέφερε η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενσωμάτωση μας σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ήταν λογικό και αναμενόμενο ο αγροτικός τομέας να αντιμετωπίσει δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες προσαρμογής, επηρεαζόμενος από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, από την αποσύνδεση των κρατικών επιχορηγήσεων από την παραγωγή και την άμεση εξάρτηση τους από την έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και από την εφαρμογή πλήθους κανόνων και αυστηρών προτύπων για το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Όλες αυτές οι εξελίξεις, μαζί με την παγκόσμια οικονομική κρίση, μάς επιβάλλουν να στοχεύσουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα της χώρας μας μέσω του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων παραγωγικών δομών και λειτουργιών, της υιοθέτησης πρόσθετων μέτρων που αποβλέπουν στη στροφή της κυπριακής γεωργίας από την ποσοτική προς την ποιοτική παραγωγή, από τα ανώνυμα προς τα τυποποιημένα και επώνυμα προϊόντα, έτσι ώστε, σταδιακά, το αγροτικό εισόδημα να καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από την προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών και να συμπληρώνεται από τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Επιπρόσθετα με αυτά που έχω αναφέρει, ο μικρός κλήρος, ο πολυτεμαχισμός, οι αποστάσεις, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, η λειψυδρία που είχαμε τα τελευταία χρόνια καθώς και οι κλιματικές αλλαγές επηρέασαν και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας.

Κάτω όμως από αυτές τις συνθήκες οι παραγωγοί φιστικιών των Μανδριών, έστω και σε μειωμένη έκταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζουν την παραδοσιακή αυτή καλλιέργεια. Η καλλιέργεια των φιστικιών, όπως και όλες οι καλλιέργειες, για να είναι βιώσιμη πρέπει να τύχει τέτοιων βελτιώσεων που να εξασφαλίζουν στον παραγωγό τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική παραγωγή, με μειωμένο κόστος. Προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της ανταγωνιστικής καλλιέργειας, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στέκεται αρωγός στους αγρότες μας.

Γύρω στα 325 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στον αγροτικό τομέα μέσα από τα διάφορα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής γεωργίας, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές περιοχές, τη δημιουργία υποδομών καθώς και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

Με αυτές τις σκέψεις και δεδομένα θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μανδριών για την πρωτοβουλία τους να διοργανώνουν κάθε χρόνο το Φεστιβάλ της παραδοσιακής αυτής καλλιέργειας, των φιστικιών. Εύχομαι σε όλους σας να περάσετε μια όμορφη και αξέχαστη βραδιά.